Välkommen till vår nyhetssida, vi håller dig uppdaterad!

Mittkapital » Home

– Vår ambition är att vara den svenska skidanlägg- ning som har det bredaste utbudet för alla i vår mål- grupp, säger Lars Axelsson, som är anläggningschef i Grönklitt.

Läs hela bilagan (PDF)