Artikel i ÖsterundsPosten

Kategorier: Pressmeddelande

”Detta kommer att generera investeringar på flera miljarder”

När Finansiellt resurscentrum invigdes i Trångsviken på måndagen var det ytterligare en milstolpe. Det tycker Per Åsling, bygdens starke man.

Läs hela artikeln (PDF)