Inlandsinnovation säljer sin andel i Permascand. Efter tre års ägande i teknikföretaget i Ljungaverk

gör Inlandsinnovation sin hittills största exit, och medel frigörs för fler investeringar i tillväxtbolag i

de sju nordligaste länen.

– Personalen, ledningen och styrelsen har gjort ett fantastiskt arbete under de knappa tre åren som

vi har haft förmånen att vara delägare. Nu hoppas vi att bolaget får skörda frukterna av de

investeringar som har gjorts och samtidigt ta ett kliv vidare i sin utveckling, säger Andrej Kledzik,

investeringsansvarig Inlandsinnovation.

Permascand skapades som ett samarbete mellan AkzoNobel och Permelec de Nora i 1971 och

fungerade som ett av AkzoNobels utvecklingscenter och levererade elektrokemiska produkter på en

världsmarknad. Under 90-talets början lämnade Permelec samarbetet och Permascand fortsatte som

en helägd enhet under AkzoNobel-koncernen fram till 2012 då Inlandsinnovation och Mittkapital i

Jämtland och Västernorrland AB, tillsammans med ledningen i bolaget, köpte ut AkzoNobel.

Permascand hade 2014 en omsättning på 227 miljoner kronor.

Norvestor VI L.P. som är en fond förvaltad av Norskägda Norvestor Equity, övertar nu huvudägandet.

– Vi är tacksamma för Inlandsinnovations och Mittkapitals engagemang och professionalitet under en

viktig utvecklingstid för Permascand. Samtidigt är vi spända inför vilka möjligheter som partnerskapet

med Norvestor innebär för nästa kapitel i Permascands 45-åriga historia, säger Fredrik Herlitz, vd

Permascand.

För Inlandsinnovation är försäljningen av Permascand en viktig milstolpe.

– Efter tre år av aktivt ägarskap säljer vi nu ett av våra största innehav. Det är ett första kvitto på att

vår affärsmodell fungerar. Vi har bidragit till att över 100 arbetstillfällen behålls i regionen samtidigt

som vi nu genererar en reavinst och solid avkastning. Denna goda avkastning är kapital som vi kan

använda till att investera i fler spännande tillväxtföretag i vår region, säger Peter Gullander, vd

Inlandsinnovation.

För mer information:

Peter Gullander, vd Inlandsinnovation 073-838 18 00

peter.gullander@inlandsinnovation.se

Fredrik Herlitz, vd Permascand 070-265 56 00

fredrik.herlitz@permascand.com

Andrej Kledzik, investeringsansvarig Inlandsinnovation 070-334 28 10

andrej.kledzik@inlandsinnovation.se