Fonden är stängd för nya investeringar.

 

Investeringskriterier

 • Investeringar görs alltid på kommersiella grunder
 • Investeringar görs i långsiktigt hållbara tillväxtorienterade företag
 • Verksamheten bedrivs i Jämtlands eller Västernorrlands län
 • Investeringsobjekten är tidiga bolag som befinner sig i sådd-, start- eller tillväxtfas
 • Verksamheten är oberoende av bransch men fokuserar på skog/energi, besöksnäring och livsmedel
 • MITTKAPITAL kan investera en större del av ett företags kapitalbehov men strävar efter att saminvestera med lokalt privat eller kommersiellt kapital
 • Investeringar görs i ägarledda företag med en begränsad ägarkrets
 • Investeringarna görs i aktier eller konvertibla skuldebrev
 • Normalt investeras 0,3 – 20 MSEK per företag
 • De minsta och tidigaste investeringarna görs enbart tillsammans med våra lokala samarbetspartners (kontaktuppgifter finns under flikenSamarbetspartners)
 • Vid varje investering upprättas en Ägarplan och ett Aktieägaravtal/Skuldebrev där bl a målsättningar, rätt till styrelserepresentation och rapporteringsrutiner regleras
 • Förväntad innehavstid är ca 3-7 år