Cranab AB

Detaljer:

Webbplats till företaget: www.cranab.se

Beskrivning:

Cranab AB tillverkar kranar för skogsmaskiner i Vindeln utanför Umeå och är idag en av världens största kran- och griptillverkare. Deras affärsidé är ”att vara ledande aktör med utveckling, tillverkning och marknadsföring av kranar, gripare, röjningsmaskiner och tillhörande komponenter.

Cranab AB har två dotterbolag. Det ena dotterbolaget är Bracke Forest AB som är ett världsledande företag som tillverkar maskiner för skogsföryngring och avverkning. Bracke Forest har sin tillverkning i Bräcke utanför Östersund. Det andra dotterbolaget är Vimek AB som tillverkar skogsmaskiner i Vindeln utanför Umeå.

 

Dela investering