Jämtlandsgården

Detaljer:

Webbplats till företaget: www.jamtlandsgarden.se

Beskrivning:

Jämtlandsgården är Jämtlands första KRAV-godkända nötslakteri. Anläggningen finns i Hammerdal norr om Östersund och bolaget har en bred ägarkrets, varav de flesta är djurägare.

Dela investering