Detaljer:

Beskrivning:

Z-forestab AB är ett ägarbolag som har aktier i Cranab AB, som i sin tur äger dotterbolagen Bracke Forest AB och Vimek AB.

Z-forestab ägs av Mittkapital, Inlandsinnovation och Ekonord.

 

Dela investering