VINDPENNINGEN AB

Kontaktperson:
Eva Stjernström
Tlf: 0705-22 39 73

INVESTERINGAR:

  • Sikås livs
  • Vebua
  • Solberga Veterinärmottagning

TILLVÄXTKASSAN i TRÅNGSVIKEN AB

Kontaktperson:
Hans Åsling
Tlf: 0705-21 78 80

INVESTERINGAR:

  • ArifiQ
  • Jämtlandsgården
  • Marsblade

SÅDDGRUPPEN MITTSVERIGE AB

Kontaktperson:
Peter Ekdahl
Tlf: 060-17 87 85

INVESTERINGAR:

  • Utvecklingsporten 

Finansiell information om kassainvesteringarna – klicka här