Länkar

Inlandsinnovation: www.inlandsinnovation.se

Tillväxtverket: www.tillvaxtverket.se
Länsstyrelsen Jämtland: www.lansstyrelsen.se/jamtland
Länsstyrelsen Västernorrland: www.lansstyrelsen.se/vasternorrland
Sjätte AP-fonden: www.apfond6.se
Trångsviksbolaget: www.trangsviksbolaget.se
EkoNord Invest AB: www.ekonord.se
Åkroken science park: www.akroken.se

Andra aktörer i regionen

Investa företagskapital: www.investa.se
Almi Företagspartner Mitt AB: www.almi.se/mitt
Norrlandsfonden: www.norrlandsfonden.se