Tillväxtkassan i Trångsviken

Kontaktperson:
Hans Åsling
Tlf: 0705-21 78 80

LÄAB i Örnsköldsvik

Kontaktperson:
Ivan Forsén
Tlf: 0730-27 05 98

Vindpenningen AB i Hammerdal

Kontaktperson:
Eva Stjernström
Tlf: 0705-22 39 73