Välkommen till vår nyhetssida, vi håller dig uppdaterad!

Mittkapital » Home

Tillväxtkassan i Trångsviken

Kategorier: Samarbetspartners

Kontaktperson:
Hans Åsling
Tlf: 0705-21 78 80

Såddgruppen i Sundsvall

Kategorier: Samarbetspartners

Kontaktperson:
Peter Ekdal, 060-17 87 85

LÄAB i Örnsköldsvik

Kategorier: Samarbetspartners

Kontaktperson:
Ivan Forsén, 0730-27 05 98

Vindpenningen AB i Hammerdal

Kategorier: Samarbetspartners

Kontaktperson:
Eva Stjernström, 0705-22 39 73